MČR HROB 2021

6.–7. 11. 2021

Rozpis

Logo ČAR

Rozpis Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2021

Logo ČAES
Pořádající orgán: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Pořádající subjekt: Potkávárna u Havrana a klub orientačního běhu OK Roztoky
Datum: 6.–7. 11. 2021
Místo: Karlov, Josefův Důl, Česká republika
Centrum závodu: Potkávárna u Havrana, GPS: 50.7805900N, 15.1992072E
Zařazení závodu:
 • 25. mistrovství České republiky v horském orientačním běhu
 • 4. závod ČAR série 2021
 • Veřejný závod pro příchozí
Prostor závodu: Prostor závodu je vymezen lokalitami Rudolfov – Hrabětice – Josefův Důl – Jiřetín pod Bukovou - Smržovka - Rýnovice - Harcov.
Terén: jižní část Jizerských hor, nadmořská výška cca 500–900 m. Méně osídlená oblast s hustou sítí cest. Krajina je převážně zalesněna, typ lesa je proměnlivý ale z velké části se jedná o horský, fyzicky náročný terén. Místy horské louky.
Mapa: Speciálka pro HROB, měřítko 1: 25 000, e = 10 m, stav 10/2021, vodovzdorně upravená, rozměry zveřejníme v pokynech.
Podmínky účasti:
 • Všichni závodníci budou na prezentaci podepisovat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, nejeví známky nakažení COVID 19, ani nepřišli do styku s osobou infikovanou nebo v karanténě. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce. Stáhněte si příslušný formulář
 • Závodníci mladší 15 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let
 • MČR v HROB se smí zúčastnit pouze sportovci registrovaní v ČAR (týká se všech členů týmu). Bezplatná registrace je možná na prezentaci.
Týmy a kategorie: Tým tvoří 2 osoby. Oba členové týmu musí absolvovat celý závod pohromadě. Při vzdání kteréhokoli člena družstva se musí kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.
Přihlásit se můžete do následujících kategorií:
 • HH20 (MČR dvojic mužů do 20 let, narození po 7. 11. 2001)
 • HD20 (MČR smíšených dvojic do 20 let, narození po 7. 11. 2001)
 • DD20 (MČR dvojic žen do 20 let, narození po 7. 11. 2001)
 • HH (MČR dvojic mužů, bez omezení věku)
 • HD (MČR smíšených dvojic, bez omezení věku)
 • DD (MČR dvojic žen, bez omezení věku)
 • HH40 (MČR dvojic mužů nad 40 let, narození před 7. 11. 1981)
 • HD40 (MČR smíšených dvojic nad 40 let, narození před 7. 11. 1981)
 • DD40 (MČR dvojic žen nad 40 let, narození před 7. 11. 1981)
 • HH60 (MČR dvojic mužů nad 60 let, narození před 7. 11. 1961)
 • HD60 (MČR smíšených dvojic nad 60 let, narození před 7. 11. 1961)
 • DD60 (MČR dvojic žen nad 60 let, narození před 7. 11. 1961)
 • PO (příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
 • PZ (příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu)
Startovné:
Druh závoduZákladní startovné za dvojiciZvýšené startovné za dvojici
MČR HROB600 Kč800 Kč
Příchozí 2 etapy400 Kč600 Kč
Příchozí 1 etapa200 Kč300 Kč

Základní startovné platí v případě přihlášení a zaplacení do neděle 24. 10. 2021 24:00 hod. Od pondělí 25. 10. 2021 až do skončení prezentace budeme přihlášky přijímat jen omezeně (dokud nedojdou mapy) a za zvýšené startovné.
Pořadatelské ubytování: Organizátorům se podařilo zajistit následující možnosti ubytování v okolních horských chalupách. Podmínkou je, že je potřeba se ubytovat na 2 noci. Pro zájemce budeme zajištovat také polopenzi. Objednávky ubytování i polopenze jsou možné v přihlášce.
 • Lokalita: Potkávárna u Havrana (v centru závodu)
 • Lokalita: Karlovka (také v centru závodu)
 • Lokalita: Tichá Říčka (cca 600m od centra závodu)
 • Lokalita: Sokolka (cca 1500m od centra závodu)
 • Stan/teepee na Potkávárně
Přihlášky: Výhradně pomocí on-line přihláškového systému na webu závodu.
Pro účely vytvoření registru sportovců ČAR bude od závodníků z České republiky systém vyžadovat vyplnění místa trvalého pobytu. Státní orgány budou časem ověřovat soulad registrovaného bydliště s adresou uvedenou v občance.
Vaše přihláška je zaregistrována v okamžiku, kdy kontaktní osoba (první člen týmu v přihláškovém formuláři) obdrží potvrzení (reply).
Způsob platby: Abychom se vyhnuli placení v hotovosti na prezentaci, prosíme o uhrazení vložného (startovné, popř. půjčovné za čipy a objednané nocležné) bankovním převodem na účet Potkávárny u Havrana, vedený u FIO banky pod číslem: 2801761968/2010
Jako variabilní symbol platby uvádějte ID vašeho týmu, které naleznete v mailu potvrzujícím přijetí vaší přihlášky. Pozor, tento email přijde pouze kontaktní osobě týmu, tj. tomu, kdo je v přihlášce uveden jako první!
Prezentace: Pátek 5. 11. od 18:00 do 22:00 v centru závodu
Sobota 6. 11. a neděle 7. 11. mezi 8:00 až 9:00 v centru závodu
Doprava a parkování: Vlastními dopravními prostředky nebo hromadnou dopravou. Parkování pro ubytované v chatách zajištovaných námi je vždy možné přímo u chaty. Parkování pro ostatní je možné na veřejných parkovištích v dochozí vzdálenosti z centra závodu. Nejbližší parkoviště je u Hrabětické kapličky.
Upřesnění závodu a startů: Dvouetapový horský orientační běh dvojic s časovým limitem pro každou etapu 6 hod. 30 min.
Sobota 6. 11. 2021:
Free order s hromadným startem ve vlnách, první vlna startuje v 9:30.
Neděle 7. 11. 2021:
Trať s pevným pořadím kontrol. Detaily upřesníme v pokynech.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Kontroly včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující ražení do vzdálenosti 0.5 m.
Při závodě je možno použít SI čipy řady 5, 6, 8, 9, 10, 11 nebo SIAC.
!!! Každý člen týmu musí mít svůj SI čip !!!
Zapůjčení SI čipu si můžete objednat v přihlášce (půjčovné 60 Kč/ks, případě ztráty čipu budeme vybírat 1000 Kč).
Závodní a pozávodní občerstvení: Detaily upřesníme později.
Způsob hodnocení: Aby tým mohl být klasifikován, musí oba jeho členové orazit všechny kontroly obou etap. Pořadí týmů ve výsledkové listině se určuje na základě součtu časů obou etap.
Funkcionáři: Ředitel závodu: Dan Straka
Stavitel tratí sobota/neděle: Pavel Procházka/Petr Kozák
Hlavní rozhodčí sobota/neděle: Jan Tojnar/Jan Tojnar
Informace: Na webu: https://hrob2021.potkavarnauhavrana.cz/cs/, na e-mailu info@potkavarnauhavrana.cz nebo na mobilu: 735 007 532
Upozornění:
 • Závodí se podle platných pravidel ČAR. Výjimky z pravidel budou uvedeny na webových stránkách závodu a v pokynech.
 • Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost, což stvrdí svým podpisem prohlášení na prezentaci. Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen Prezidiem ČAR v září 2021.